Odoo image et bloc de texte
"Groot of klein is fijn ....en heeft fiscaal ook voordelen."

Belastingvoordeel

België
Het Tibetaans Instituut is een instelling die gemachtigd is om kwijtschriften aan de schenkers uit te reiken.
Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift.
De gift moet minstens 40 euro bedragen per kalenderjaar.
Het kwijtschrift aan de schenker, met het oog op de fiscale aftrek, wordt je ten laatste begin maart van het volgende jaar toegestuurd

Nederland
De giften vanuit Nederland vallen onder de ANBI status van het Tibetaans Instituut in Schoten met RSIN/fiscaalnummer 8257.72.126, erkend sinds 19/10/2018.