Bardo onderricht met Shidro initiatie en Lung, met Lama Sherab Gyaltsen Rinpochee

25/07/2019 10:30 t/m 27/07/2019 16:30 (Europe/Brussels)

Huy, België

Onbeperkt

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Bardo onderricht, met Venerabele Lama Sherab Gyaltsen Rinpochee

Bardo betekent tussenliggende periode, een periode tussen twee andere. Alles kan beschreven worden als een tussenliggende periode of een bardo: een gedachte, een droom, het tijdsverloop tussen de geboorte en de dood. Bardo verwijst naar het feit dat alles een begin en een einde heeft en tegelijkertijd naar een continuüm dat door al deze ups en downs, doorheen het geboren worden en sterven, blijft doorlopen. Lama Sherab Gyaltsen Rinpochee zal op een uitvoerige wijze dit idee ontwikkelen en uiteenzetten welke de specificiteit is van de verschillende bardo’s:

- de bardo van de droom

- de bardo die verloopt tussen de geboorte tot net voor het sterven

- de bardo van het overgaan of het sterven

- de bardo van de dood tot net voor de wedergeboorte

- de bardo van het heldere licht

- de bardo van de wording of de geboorte

QWat zijn de voordelen van op deze manier te kijken naar leven, sterven en geboren worden? 

Deze driedaagse mag gezien worden als een intensieve studie- en retraiteperiode.

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Shidro initiatie, op 27 juli

In het Tibetaans boeddhisme wordt een initiatie doorgaans gebruikt om onze boeddha-natuur te wekken en een stevige verbinding te ontwikkelen tussen de ontvanger van de initiatie, de geestelijke leraar en de betreffende godheid van wie de kwaliteiten worden opgeroepen. Actief deelnemen aan een initiatie met een volledig gekwalificeerde leraar betekent ook de toestemming verkrijgen om de praktijk van de godheid te beoefenen. De zaden van de verlichting die reeds in ons aanwezig zijn, zullen op deze manier kunnen ontkiemen en groeien, tot de volledige verlichting is bereikt.

Deze initiatie bereidt ons voor op de tussenliggende periode vanaf het sterven tot het begin van een nieuw leven. De aanwezigen komen in contact met de mandala van de toornige (Dro) en de vredevolle (Shi) godheden waardoor we zullen worden geholpen bij de ervaring zelf van de bardo. De dood wordt een essentieel onderdeel van het leven. We nemen vrede met de onvermijdelijke veranderingen.

De initiaties zijn vooral bedoeld voor hen die met de beoefening bezig zijn.  Het is aan te bevelen vooraf toevlucht te hebben genomen.
Zo wordt de beste basis gecreëerd voor het doorgeven van de zegeningen. 

AU krijgt de gelegenheid om Rinpochee een Katag (ceremoniële  witte sjaal) en een offergave aan te bieden.

Bijdrage : € 145,50 (leden)  €163,50 (niet leden) op basis van een gemeenschappelijke standaardkamer). Voor andere ledenkortingen, zie ‘Bijdrage lidmaatschap’.

Waar

Bekijk in Google Maps
INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
Promenade Saint-Jean l'Agneau 4
    4500 Huy
    België
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Wanneer

29/77 Free
Van 25/07/2019 10:30
Tot 27/07/2019 16:30

Organisator

INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Sociale stream