Het trainen van de geest in 7 punten (Lodjong), met Lama Zeupa

03/08/2019 10:30 t/m 07/08/2019 16:00 (Europe/Brussels)

Huy, België

Onbeperkt

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

 

Zaterdag 3 augustus: onderricht 

Zondag 4 augustus: bodhisattva geloften

Maandag 5 t/m woensdag 7 augustus: praktijk

Niemand van ons wenst te lijden.

Toch is het lijden alom tegenwoordig. Velen zoeken vruchteloos soelaas in ijdel vertier. De oorzaak van ons lijden schrijven we toe aan factoren buiten ons, aan omstandigheden die ons ergeren. 

De ware oorzaak ligt echter in de geest, in de drie mentale vergiften woede, begeerte en onwetendheid.

Deze geest dient nodig te worden getemd..

De praktijk van de Lodjong helpt ons om anders naar het leven te kijken: tegenslag wordt gezien als middel om vooruitgang te boeken op ons spirituele pad.

EIn de Lodjong of de training van de geest verleggen we onze focus van onszelf naar de anderen. Door het ontwikkelen van het grote mededogen ervaren we onszelf niet langer als het centrum van de wereld, maar worden we één onder vele miljarden. In plaats van een onbekende te zien, zien we een menselijk wezen, een gelijke die net als wij bang is om te lijden en op zoek is naar geluk. Door ons te leren verplaatsen in anderen kunnen we op termijn met een ander van plaats wisselen.

Zo leren we alle omstandigheden van het leven te gebruiken als basis voor innerlijke transformatie.

Deze praktijk bestaat uit 7 punten::

• De voorbereidende praktijken

• Het opwekken van de verlichtingsgeest

• Raadgevingen voor het dagelijks leven

• Raadgevingen die het leven en de dood betreffent

• Criteria om de vooruitgang af te toetsen

• Voorschriften om de geest te trainen waaronder de praktijk van uitwisseling (Tonglen)

• Praktische raadgevingen.

Een mooie gelegenheid indien je wenst te ontdekken hoe je de dharma kunt integreren in je familie- en beroepsleven.

We starten deze Lodjong praktijk met het nemen van de bodhisattva geloften  op zondag 4 augustus. Wie het sterk engagement op zich wil nemen om zich voortaan in te zetten voor het welzijn van alle levende wezens, kan een aanvraag indienen op het secretariaat om de bodhisattva geloften te mogen nemen.

Op het ogenblik dat hij de verlichting bereikt, ziet de bodhisattva af van zijn intrede in nirvana, omdat hij zich wil inzetten om andere levende wezens te helpen om de verlichting te bereiken. Ingesteld zijn op de verlichting van alle levende wezens behoort tot het wezen van een bodhisattva. Het is een tweede natuur: ‘Hoe ontelbaar de wezens ook zijn, ik neem mij voor om ze uit hun lijden te bevrijden.’

Meer nog dan bij het nemen van toevluchtsgeloften is het belangrijk hier grondig over na te denken en de persoonlijke motivatie goed te onderzoeken..

Na dit rijp beraad kan u zich kandidaat stellen en deelnemen aan de ceremonie die zal geleid worden door Lama Zeupa.

In de ochtend zal Lama uitleg geven over het belang en de gevolgen van dit engagement..

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes


Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van ons centrum. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikkim aan de grens met Tibet en voltooide zijn opleiding in het klooster van Sonada in Darjeeling in India. Na zijn driejarige retraite kwam hij naar het Westen om zich in Yeunten Ling te vestigen op vraag van Lama Karta. Lama Zeupa onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest. Hij beheerst diverse mentale krijgskunsten die hij ook dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Na het overlijden van Lama Karta in 2013 nam Lama Zeupa de fakkel over als spiritueel directeur van onze centra. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact voor wat het resultaat betreft.

Bijdrage Lodjong retraite : € 258,50 voor gewoon lid / € 288,50 voor niet-lid (op basis van een gemeenschappelijke standaardkamer). Voor andere ledenkortingen, zie ‘Bijdrage lidmaatschap’.

Partager

Waar

Bekijk in Google Maps
INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
Promenade Saint-Jean l'Agneau 4
    4500 Huy
    België
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Wanneer

43/60 Free
Van 03/08/2019 10:30
Tot 07/08/2019 16:00

Organisator

INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Sociale stream