Steun ons Lamafonds

U heeft de keuze tussen verschillende formules

Eenmalige gift

Maandelijkse gift

Jaarlijkse gift

Belangrijk! Voor elke schenking van €40 of meer profiteer je van een uitzonderlijke belastingvermindering van 60 % in 2020!

Het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10% naar 20% van het nettobelastbaar inkomen. 

Voorbeeld, een bijdrage  van €100 kost je uiteindelijk maar €40 na belastingvermindering, €60 wordt terugbetaald via de belastingen.


De giften vanuit Nederland  naar dit rekeningnummer vallen onder de ANBI status van het Tibetaans Instituut in Schoten. 

Wij hopen op uw steun te mogen rekenen en we bedanken u

van harte voor uw vrijgevigheid en voor uw hulp om in deze moeilijke tijden de Dharma  

en zijn diepe wijsheid te blijven steunen.

Betaalmogelijkheden

Met bankoverschrijving

IBAN: BE63 2200 4930 2308 – BIC GEBA BE BB

Mededeling : "Lamafonds, eenmalige / maandelijkse / jaarlijkse gift"


PaypalOnze roots

 

Kagyu Yeunten Gyamtso Ling (Oceaan van Kwaliteiten) is de naam die wijlen Kyabdje Kaloe Rinpoche heeft gegeven bij de creatie van ons centrum in Huy in 1983. Het werd de overkoepelende benaming voor de drie instituten die zich doorheen onze geschiedenis hebben ontwikkeld, in Schoten (Antwerpen 1976), in Huy 1983 en in Brussel 2001. 

Zonder enige onderbreking werden deze centra geleid en gesteund door Lama’s die door Kaloe Rinpoche (overleden in 1989) waren opgeleid in zijn klooster te Sonada bij Darjeeling: tot 1990 door Lama Ogyen, tot 2013 door Lama Karta in samenwerking met Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima, tot op heden door deze twee laatste Lama’s. De groei van onze sangha is te danken aan de aanwezigheid van deskundige en liefdevolle leraren, die voortdurend ten dienste staan van dit kostbare erfgoed.

De status van onze lama’s is door de jaren heen geëvolueerd. Lama Ogyen vluchtte uit Tibet naar India op 20jarige leeftijd en kreeg een verblijfsvergunning in België op basis van zijn Tibetaans vluchtelingenpaspoort. Lama Karta is via Frankrijk naar België kunnen komen en kreeg het statuut van boeddhistische leraar. In 1997 werd hem in deze hoedanigheid een werkvergunning en een wedde toegekend. Deze minimale vergoeding deelde hij met de twee Lama’s die hem bijstonden als lesgevers en spirituele begeleiders van onze drie centra. Vanaf 2013 kregen ook Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima officieel een werknemersstatuut. Ondertussen was de wetgeving in België namelijk zo geëvolueerd dat onze leraren officieel tewerkgesteld moesten zijn om hun verblijfsvergunning te kunnen behouden en aldus hun toekomst veilig te stellen.

De Belgische overheid voorziet vooralsnog geen enkele vergoeding voor onze leraren omdat het boeddhisme tot op heden niet wordt erkend, in tegenstelling tot leraren van andere religieuze instellingen of levensbeschouwingen die rechtstreeks door de federale overheid worden betaald.

Kalu Rinpoche

Het heden

 

Twee Lama’s om drie centra te begeleiden is een hele opdracht. Onze Lama’s kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. Dit weegt op hun vele werkzaamheden: deskundig onderwijs geven, antwoorden op de verzoeken van leerlingen en deelnemers, de dagelijkse rituelen verzorgen, ceremonies leiden bij speciale gelegenheden en zo veel meer. Bovendien worden onze dierbare Lama’s er elk jaar niet jonger op. 

Ondertussen groeit er een jonge generatie leraren op in het klooster van Sonada, nog steeds de kostbare bakermat van de overdracht van wijlen Kaloe Rinpoche. Onze nauwe betrokkenheid bij de bloei van ons moederklooster geeft ons de mogelijkheid om de uitbreiding en opvolging van het onderricht met authentiek opgeleide Lama’s in onze werking te realiseren en de toekomst te verzekeren. Dit is onze betrachting en die van onze Lama’s.

De inkomsten van het Dharma onderricht en de retraites dekken voornamelijk de diverse organisatorische kosten voor de uitbating van onze activiteiten en de investeringen voor het onderhoud van de tempels en stoepa’s, het kasteel, de verschillende gebouwen en het park. Spijtig genoeg moeten we echter constateren dat ons Instituut onvoldoende inkomsten genereert om met een gerust gemoed de verloning van de Lama’s te verzekeren en tevens te voldoen aan de noodzaak van opvolging en opleiding van een jongere generatie Lama’s in onze centra. 

Indien wij er niet in slagen om voldoende financiering te verwerven voor het verzekeren van de spirituele begeleiding riskeren onze centra de onschatbare aanwezigheid te moeten missen van toekomstige generaties jonge Lama’s. 

Alle boeddhistische overdrachtslijnen en kloosters die eeuwenlang hebben overleefd zijn zij die met succes voldoende financiering voor hun spirituele en materiële behoeften hebben kunnen uitbouwen.

Dit engagement is elk jaar een zware opgave.

Lama Zeupa - Lama Tashi Nyima  

EEN OVERZICHT VAN DE GESCHATTE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN YEUNTEN LING IN 2020

Cijfers in 2020fors beïnvloed door impact sanitaire crisis covid-19

INKOMSTEN

 

72% - 280.000 € - ONDERRICHT EN RETRAITES

15% - 60.000 € - SHOP

6% - 25.000 € - LEDENBIJDRAGE

4% - 17.000€ - GIFTEN

2% - 8.000 € - DIVERSE INKOMSTENREVENUES - 2020  

UITGAVEN EN INVESTERINGEN

 

54% - 210.000 € - AANKOPEN EN ALGEMENE ONKOSTEN

26% - 102.000 € - BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (4 pers)

7% - 26.000 € - TERUGBETALING KAPITAAL

6% - 25.000 € - INTERESTEN EN BELASTINGEN

4% - 17.000€ - DIVERSE KOSTEN EN BIJDRAGEN

3% - 8.000 € - INVESTERINGSRESERVEEXPENSES - 2020  

Waarom een Lamafonds?

 

Zoals reeds gezegd zijn de inkomsten van ons centrum onvoldoende om de continuïteit van het onderricht in de toekomst blijvend te verzekeren. Het is onze plicht om de opvolging van onze Lama’s veilig te stellen. Daarom wordt er momenteel een jonge generatie leraren opgeleid in ons moederklooster te Sonada, India.   
Het is de bedoeling van Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima om regelmatig enkele van deze jonge Lama’s naar Yeunten Ling uit te nodigen en aldus hun praktische opleiding in België verder te zetten.

Ook deze jonge leraren zullen officieel door ons tewerkgesteld worden om het voor hen mogelijk te maken om een officiële verblijfsvergunning in België te bekomen.

Alle inspanningen van onze centra zijn erop gericht om het potentieel van ons onderricht te vergroten en te verankeren. De laatste tijd krijgen we bovendien meer en meer de vraag om ook de filosofische benadering van het boeddhisme sporadisch aan bod te laten komen. Alhoewel de nadruk van ons onderricht zal blijven liggen op de praktische benadering van het boeddhisme, hebben Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima de wens uitgedrukt om geleidelijk aan en occasioneel ook het studie-element te integreren in onze toekomstige activiteiten. Hiervoor zal voornamelijk worden samengewerkt met bekwame externe leraren. Wij hopen hiermee onze doelstelling na te komen om boeddhistische wijsheid zo goed mogelijk te onderrichten voor een zo breed mogelijk publiek. 

Hiervoor hebben wij uw financiële steun nodig! Uw financiële bijdragen zullen exclusief worden aangewend om de continuïteit en de uitbouw van ons onderricht te bewerkstelligen.

Lamas Sonada

Voor een printversie , klik op de foto van uw keuze

Lamafunds - EN - Pdf

EN

Lamafunds - FR - Pdf

FR

Lamafunds - NL - Pdf

NL

Yeunten Ling is een non-profitorganisatie die niet alleen kan leven van de inkomsten die worden gegenereerd door het jaarlijkse dharmaprogramma. 
Met uw donatie draagt ​​u bij aan het bestendigen van de lijn van wijlen Kalu Rinpoche.