Steun ons Lamafonds

U heeft de keuze tussen verschillende formules

Eenmalige gift

Maandelijkse gift

Jaarlijkse gift

Important ! À partir de 40 € de dons par an, vous avez droit à une déduction fiscale !

Le plafond de la réduction d'impôt au titre de libéralités est porté de 10 à 20% du revenu net imposable. 

De giften vanuit Nederland  naar dit rekeningnummer vallen onder de ANBI status van het Tibetaans Instituut in Schoten. 

Wij hopen op uw steun te mogen rekenen en we bedanken u

cœur pour votre générosité et votre soutien continu au Dharma

en zijn diepe wijsheid te blijven steunen.

Betaalmogelijkheden

Met bankoverschrijving

IBAN: BE63 2200 4930 2308 – BIC GEBA BE BB

Mededeling : "Lamafonds, eenmalige / maandelijkse / jaarlijkse gift"


PaypalOnze roots

 

Kagyu Yeunten Gyamtso Ling (Oceaan van Kwaliteiten) is de naam die wijlen Kyabdje Kaloe Rinpoche heeft gegeven bij de creatie van ons centrum in Huy in 1983. Het werd de overkoepelende benaming voor de drie instituten die zich doorheen onze geschiedenis hebben ontwikkeld, in Schoten (Antwerpen 1976), in Huy 1983 en in Brussel 2001. 

Sans interruption, ces centres ont été gérés et soutenus par des lamas qui avaient été formés par Kalou Rinpoché (décédé en 1989) dans son monastère de Sonada près de Darjeeling : Lama Ogyen (jusqu’en 1990), Lama Kareta en collaboration avec Lama Zeupa et Lama Tashi Nyima (jusqu’en 2013), et pour l’instant par ces deux derniers Lamas. La croissance de notre sangha est due à la présence d’enseignants compétents et chaleureux, constamment au service de ce précieux patrimoine.

De status van onze lama’s is door de jaren heen geëvolueerd. Lama Ogyen vluchtte uit Tibet naar India op 20jarige leeftijd en kreeg een verblijfsvergunning in België op basis van zijn Tibetaans vluchtelingenpaspoort. Lama Karta is via Frankrijk naar België kunnen komen en kreeg het statuut van boeddhistische leraar. In 1997 werd hem in deze hoedanigheid een werkvergunning en een wedde toegekend. Deze minimale vergoeding deelde hij met de twee Lama’s die hem bijstonden als lesgevers en spirituele begeleiders van onze drie centra. Vanaf 2013 kregen ook Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima officieel een werknemersstatuut. Ondertussen was de wetgeving in België namelijk zo geëvolueerd dat onze leraren officieel tewerkgesteld moesten zijn om hun verblijfsvergunning te kunnen behouden en aldus hun toekomst veilig te stellen.

Le bouddhisme n'étant pas reconnu à ce jours, le gouvernement belge n’accorde pas encore de compensation à nos enseignants comme c'est le cas pour les enseignants d’autres institutions religieuses ou philosophies de vie, qui sont payés directement par le gouvernement fédéral.

Kalu Rinpoche

Het heden

 

Twee Lama’s om drie centra te begeleiden is een hele opdracht. Onze Lama’s kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. Dit weegt op hun vele werkzaamheden: deskundig onderwijs geven, antwoorden op de verzoeken van leerlingen en deelnemers, de dagelijkse rituelen verzorgen, ceremonies leiden bij speciale gelegenheden en zo veel meer. Bovendien worden onze dierbare Lama’s er elk jaar niet jonger op. 

Ondertussen groeit er een jonge generatie leraren op in het klooster van Sonada, nog steeds de kostbare bakermat van de overdracht van wijlen Kaloe Rinpoche. Onze nauwe betrokkenheid bij de bloei van ons moederklooster geeft ons de mogelijkheid om de uitbreiding en opvolging van het onderricht met authentiek opgeleide Lama’s in onze werking te realiseren en de toekomst te verzekeren. Dit is onze betrachting en die van onze Lama’s.

Les revenus des enseignements du Dharma et des retraites couvrent principalement les différents coûts organisationnels pour le fonctionnement de nos activités et les investissements pour l’entretien des temples et des stoupas, le château, les différents bâtiments et le parc. Malheureusement, nous devons constater que notre Institut ne génère pas suffisamment de revenus pour assurer en toute sérénité la rémunération des lamas et répondre au besoin de formation d’une jeune génération de lamas pour assurer la succession dans nos centres .

Indien wij er niet in slagen om voldoende financiering te verwerven voor het verzekeren van de spirituele begeleiding riskeren onze centra de onschatbare aanwezigheid te moeten missen van toekomstige generaties jonge Lama’s. 

Alle boeddhistische overdrachtslijnen en kloosters die eeuwenlang hebben overleefd zijn zij die met succes voldoende financiering voor hun spirituele en materiële behoeften hebben kunnen uitbouwen.

Dit engagement is elk jaar een zware opgave.

Lama Zeupa - Lama Tashi Nyima  

EEN OVERZICHT VAN DE GESCHATTE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN YEUNTEN LING IN 2020

Cijfers in 2020fors beïnvloed door impact sanitaire crisis covid-19

INKOMSTEN

 

72% - 280.000 € - ONDERRICHT EN RETRAITES

15% - 60.000 € - SHOP

6% - 25.000 € - LEDENBIJDRAGE

4% - 17.000€ - GIFTEN

2% - 8.000 € - DIVERSE INKOMSTENREVENUES - 2020  

UITGAVEN EN INVESTERINGEN

 

54% - 210.000 € - AANKOPEN EN ALGEMENE ONKOSTEN

26% - 102.000 € - BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (4 pers)

7% - 26.000 € - TERUGBETALING KAPITAAL

6% - 25.000 € - INTERESTEN EN BELASTINGEN

4% - 17.000€ - DIVERSE KOSTEN EN BIJDRAGEN

3% - 8.000 € - INVESTERINGSRESERVEEXPENSES - 2020  

Waarom een Lamafonds?

 

Les revenus de notre centre sont insuffisants pour assurer la continuité des enseignements dans le futur. Il est de notre devoir d’assurer la succession de nos Lamas. Une jeune génération d’enseignants est actuellement en cours de formation dans notre monastère mère à Sonada, Inde.

Lama Zeupa et Lama Tashi Nyima ont l’intention d’inviter régulièrement certains de ces jeunes Lamas à Yeunten Ling et de leur permettre ainsi de poursuivre leur formation pratique en Belgique.

Ook deze jonge leraren zullen officieel door ons tewerkgesteld worden om het voor hen mogelijk te maken om een officiële verblijfsvergunning in België te bekomen.

Alle inspanningen van onze centra zijn erop gericht om het potentieel van ons onderricht te vergroten en te verankeren. De laatste tijd krijgen we bovendien meer en meer de vraag om ook de filosofische benadering van het boeddhisme sporadisch aan bod te laten komen. Alhoewel de nadruk van ons onderricht zal blijven liggen op de praktische benadering van het boeddhisme, hebben Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima de wens uitgedrukt om geleidelijk aan en occasioneel ook het studie-element te integreren in onze toekomstige activiteiten. Hiervoor zal voornamelijk worden samengewerkt met bekwame externe leraren. Wij hopen hiermee onze doelstelling na te komen om boeddhistische wijsheid zo goed mogelijk te onderrichten voor een zo breed mogelijk publiek. 

Hiervoor hebben wij uw financiële steun nodig! Uw financiële bijdragen zullen exclusief worden aangewend om de continuïteit en de uitbouw van ons onderricht te bewerkstelligen.

Lamas Sonada

Voor een printversie , klik op de foto van uw keuze

Lamafunds - EN - Pdf

EN

Lamafunds - FR - Pdf

FR

Lamafunds - NL - Pdf

NL

Yeunten Ling is een non-profitorganisatie die niet alleen kan leven van de inkomsten die worden gegenereerd door het jaarlijkse dharmaprogramma. 
Met uw donatie draagt ​​u bij aan het bestendigen van de lijn van wijlen Kalu Rinpoche.