Welkom in onze online shop !  

  Het instituut en de winkel zijn gesloten, maar we zitten niet stil!
Op deze pagina kan je online een keuze maken uit boeken die we geleidelijk aan ter beschikking in onze online shop zullen stellen.
De volledige automatisering is vooralsnog niet beschikbaar. gelieve je bestelling per mail te versturen naar  yl.administration@tibinst.org.
Wij regelen de verzending zo snel mogelijk en sturen je de bijbehorende factuur per e-mail toe. 
Bij deze start van onze online shop doen wij een speciaal aanbod : de vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten naar België en Nederland (normaal tarief) !

Wij hopen je hiermee van dienst te kunnen zijn.
Warme groet

                "De online shop van Kagyu Yeunten Gyamtso Ling"                  

 

Odoo image et bloc de texte

Bewustzijn, gesprekken met de Dalai Lama                                                                      12.90€(BE) 16.90€(NL)

Geredigeerd door Zara Houshmand, Robert B. Livingston en B. Allan Wallace

"BEWUSTZIJN" is het resultaat van een reeks ontmoetingen van de Dalai Lama met vooraanstaande westerse neurologen en psychiaters en behandelt wezenlijke vragen die al eeuwenlang een wig drijven tussen de westerse wetenschap en de religie: Is de geest slechts een vluchtig neveneffect van de fysieke processen van de hersenen? Bestaan er vormen van bewustzijn die zo subtiel zijn dat de wetenschap ze nog niet heeft geïdentificeerd? Hoe ontstaat het bewustzijn? Het boeddhisme legt de nadruk op empirische observatie van mentale processen en geeft daarom ook inzicht in deze problematiek. De scherpzinnige, heldere benadering van de Dalai Lama en zijn onbevooroordeeld streven naar kennis vormen zowel een uitdaging als een bron van inspiratie voor westerse wetenschappers.

Tenzin Gyatso (1935) is de huidige, veertiende Dalai Lama, de hoogste spirituele leider in het Tibetaans boeddhisme. Hij is een internationale persoonlijkheid geworden die gewaardeerd wordt als een bescheiden, charismatische man. Hij ontving in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede.

 .

Odoo image et bloc de texte

De Boeddha spreekt, door Anne Bancroft                                                                          12.90€(BE) 16.90€(NL)

Deze uittreksels handelen over de zoektocht naar de waarheid, over de meditatie, over de ervaring van het lijden, over de dood en over zovele andere onderwerpen. Ze kunnen dienen als een presentatie van de onderrichtingen van de Boeddha. Zijn leerlingen leerden deze woorden uit het hoofd. Ze werden zeer zorgvuldig overgedragen binnen wat aanvankelijk en exclusief mondelinge traditie was. Alle onderrichtingen van de Boeddha worden gekenmerkt door dezelfde bekommernis: onze verslaving aan het lijden beschrijven en het uitzonderlijk goede nieuws melden dat bevrijding wel degelijk mogelijk is. Deze uitspraken zijn evengoed van toepassing voor onze tijdgenoten als zij dat waren voor de bewoners van Noord-India, zo'n 2500 jaar geleden. Boeddhisten of niet-boeddhisten, al de lezers die zich vragen stellen over het leven zullen er inspiratie in vinden.

Odoo image et bloc de texte

De dag van een boeddhist, door Ven. Bokar Rinpoché                                                    11.90€(BE) 15.90€(NL)

Veel mensen hebben behoefte aan precieze aanwijzingen voor hun dagelijkse praktijk.
Hoe kun je als je gaat werken en een normaal leven leidt aan iedere dag een spirituele dimensie geven?
Dit boekje van Bokar Rinpoché beoogt mensen te helpen die het moeilijk vinden om het boeddhisme in het dagelijks leven in de praktijk te brengen. Er worden praktische aanwijzingen gegeven voor een boeddhistische beoefening in de ochtend, in de avond en tijdens het eten. Daarnaast worden gedachten gegeven die helpen bij het omgaan met o.a. ziekte of andere vormen van lijden. Bovendien wordt aangegeven hoe kleine handelingen gedurende de dag, zoals het openen en sluiten van deuren, een positieve beoefening kunnen worden. Veel in het boekje wordt bekend verondersteld bekend te zijn, waaruit men kan afleiden dat het vooral bedoeld is voor mensen die al wat langer bezig zijn met het boeddhisme. Gegevens betreffende de schrijver ontbreken. Bevat een aantal lijntekeningen van meditatie-boeddha's en een aantal foto's van de schrijver. Afbeelding op de omslag van Boeddha Shakyamuni.

Odoo image et bloc de texte

De Dharma, door Ven. Kaloe Rinpochee                                                                           €12.90(BE) €16.90(NL)  De Dharma die alle wezens zonder onderscheid verlicht zoals het licht van de zon en de maan.

In 1989, enkele dagen voor het verlaten van zijn lichaam zei Kaloe Rinpochee nog :  "De dag: meditatie over de ervaring van de illusie; De nacht: meditatie over de ervaring van de droom!"

Voor tienduizenden mensen is Kaloe Rinpochee het authentieke symbool van de levende traditie die het boeddhisme ook in het Westen geworden is.

Dit boek biedt het Nederlandstalige publiek voor de eerste keer de onderrichtingen van één der grootste boeddhistische meesters van onze tijd.

Rinpochee behandelt uitvoerig alle belangrijke thema's uit het Boeddhisme: de Vier Edele Waarheden, het bardo van de dood, de droom ... De auteur schetst tevens het leven van vooraanstaande vrouwelijke leraren en geeft een inzicht in de ultieme meditatie van de Mahamoedra.

Voor wie een dieper inzicht in de praktijk van het boeddhisme zoekt.


Odoo image et bloc de texte

Dharmakunst, door Chögyam Trungpa                                                                              €14.90(BE) €18.90(NL)

Een boek over verbazing, Boeddhisme, kunst en het dagelijks bestaan.

Zoals zovele andere uitspraken en werken van Trungpa Rinpoche, vormen de essays over dharmakunst van deze controversiële meester een mijlpaal, ditmaal op het vlak van de boeddhistische benadering van het fenomeen kunst. De auteur, zelf een all-round figuur met interesse voor diverse artistieke disciplines (film, dans, poëzie, kalligrafie), was tevens een eminente dharmaleraar.

Kunstenaars, psychologen, wetenschappers, boeddhisten en geïnteresseerde lezers zullen wellicht geboeid worden door deze bundeling korte essays over de toestand waarin je je bevindt : 'vredig, koel en vrij van neurose, voor je penseel, boetseerklei of doek beroert'. De manier waarop de auteur over kleuren, boeddhafamilies, humor en buitensporigheid spreekt, zal heel wat mensen verwonderen, aan het denken en mediteren zetten. De auteur breidt de principes van dharmakunst ook uit naar ons dagelijks leven.

Dharmakunst verwijst naar creatief werk dat voortkomt uit de ontwaakte meditatieve staat en dat wordt gekenmerkt door directheid en de afwezigheid van agressie. Het samengaan van een grote waardering voor de westerse cultuur en een diep begrip van de eigen traditie maakt het dharma-onderricht van Trungpa Rinpoche zo bijzonder.


Odoo image et bloc de texte

Loslaten om gelukkig te worden, door Lama Zeupa                                                        €14.90(BE) €18.90(NL)

Iedereen is op zoek naar geluk, zo blijkt. Niet alleen de Boeddha, ook de eerste westerse filosofen behandelden dit thema uitvoerig. De raadgevingen van de Boeddha bieden geen voorlopige, maar een definitieve oplossing. Ze leren ons hoe we een stabiele vorm van geluk kunnen verwezenlijken.

Wie loslaat, slaat een nieuwe weg in. Wie durft loslaten, wordt als vanzelf een vriendelijke, zachtmoedige persoon, en verhoogt sterk de kans dat anderen zich even warmhartig zullen gedragen. De tegenpool van loslaten is vasthouden, bijhouden, bezitten, een gedrag dat dicht bij verslaving staat. Vasthouden verhindert dikwijls de zo noodzakelijke vernieuwing of herbronning in je leven.

"Loslaten om gelukkig te worden" is een uitgave binnen de reeks ‘Zo eenvoudig kan het zijn!’. Het eerste boekje, "De weg van het vertrouwen" van Lama Karta, heeft een ruime verspreiding gekend.

Lama Zeupa geeft al meer dan twee decennia onderricht in de centra die verbonden zijn met het Tibetaans Instituut, in België en in Nederland. Zijn leringen worden gekenmerkt door een zekere finesse in de opbouw en een krachtige impact voor wat het resultaat betreft. Lama Zeupa is ook yogaleraar en onderzoekt op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest in de krijgskunsten, tai chi, chi qong, yoga en meditatie.


Odoo image et bloc de texte

Ogen van een nieuw bewustzijn, door de Dalai Lama                                                  € 14.70 (BE) € 18.70 (NL)

"Ogen van een nieuw bewustzijn" is het eerste religieuze werk van de Dalai Lama. Het is geschreven in 1963, nog geen vier jaar na zijn vlucht uit Tibet en vier jaar na het afronden van zijn kloosteropleiding. De Dalai Lama heeft het oorspronkelijk bedoeld voor Tibetaanse leken, westerlingen en voor 'diegenen die de gelegenheid niet hebben om de grote teksten te bestuderen'. Hij geeft een heel eigen samenvatting van de boeddhistische leer en van beoefeningen zoals die al meer dan duizend jaar in Tibet worden gepraktiseerd. Dit werk getuigt van de volmaakte eruditie van een 27-jarige monnik, wijs voor zijn leeftijd. Een voorwoord van prof. Lopez geeft inzicht in de historische en filosofische context van dit boek.

Odoo image et bloc de texte 


De Symboliek van Tibetaanse Tempels, van Tcheuky Sèngué                                  € 18.90 (BE) € 22.90 (NL)

Westerlingen zijn nieuwsgierig en zoeken naar de betekenis van alles wat ze zien wanneer ze een Tibetaanse tempel bezoeken. De auteur begeleidt de lezer bij dit bezoek. Hij verklaart de symboliek van voorwerpen, tekeningen, schilderingen en vormen. Hij beantwoordt de vele vragen die men zich stelt over de tempel als sacrale ruimte, over gebedsvlaggen, stoepa's en gebedswielen. De buitenkant van de tempel met het gouden dak, de voorspoedige tekens, de muurfresco's, het wiel van de bestaansvormen, de vier beschermers worden beschreven en verklaard.


Ook de binnenkant van de tempel komt aan bod: het boeddhabeeld, de troon, het altaar, de fresco's en schilderingen. Er wordt tevens een hoofdstuk gewijd aan de functie van rituelen en aan de muziekinstrumenten. De beschrijving van enkele belangrijke tempels vormt het laatste onderdeel: de Jokhang in Lhasa; Samye, het eerste klooster in Tibet; Ganden, Drepoeng, Sera, Sakya, Tsoerpoe, Koemboem, Tashi, Lhunpo, Gyantse; tempels in Frankrijk; de tempel van Schoten en Huy in België.


Odoo image et bloc de texte

Tibetaanse kunst van het ouderschap, Anne Hubbel Maiden & Edie Farwell          € 15.90 (BE) € 19.90 (NL)

Hoe kun je het lichaam, de emoties, het verstand en de geest voorbereiden om een kind in de schoot van de familie te ontvangen? Wat is verder nog van belang op seksueel en energetisch gebied bij de verwekking van een kind? Wat ervaart de zich ontwikkelende foetus? De ervaringen gedurende de zwangerschap vanuit het standpunt van de baby, de moeder en de gemeenschap geven ons meer inzicht in de voorbereiding van een geboorte.

Raadgevingen in verband met voedsel, massages, meditaties en dromen.

Welke elementen spelen een grote rol in het onderwijs en de manier waarop kinderen leren omgaan met andere kinderen, met volwassenen en met dieren?

Dit boek behandelt de periode van vóór de verwekking tot de vroege kinderjaren. Liefde en zorgzaamheid kunnen bijdragen tot een gezonde geboorte en een heilzaam leven voor het kind, de moeder en het gezin.

Odoo image et bloc de texte

Tibetaanse mystieke poëzie, Thubten Jinpa                             € 15.90 (BE) € 19.90 (NL)

Het Tibetaans boeddhisme kent een lange traditie van 'ervaringsliederen': gedichten van verlichte meesters die hun diepe geestelijke ervaringen onder woorden brengen.

De gedichten in deze bloemlezing zijn het werk van verlichte meesters uit de vier scholen van het Tibetaans boeddhisme. Ze behandelen typisch boeddhistisch-contemplatieve thema's als de kortstondigheid van het leven, de leegte van het intrinsieke bestaan en het brandend verlangen van de meditator naar eenzaamheid. Deze selectie gunt de lezer bovendien een blik op het samengaan van persoonlijke en universele dimensies in de dichterlijke ervaringswereld. Zo geven bepaalde verzen een haarscherpe beschrijving van de universele kenmerken van veroudering en dood, en maken andere persoonlijke gevoelens kenbaar waarin velen ook vandaag zich zullen herkennen.

Deze liederen behoren tot de knapste en meest inspirerende ooit in het Tibetaans geschreven. Voor een Tibetaan bestaan ze niet uit louter welsprekende verzen; het is belangrijker dat ze de kracht bezitten om het hart van de toegewijde beoefenaar intens te inspireren. Vaak borrelden ze spontaan op na een diepe geestelijke ervaring, vandaar hun tastbare, frisse directheid.

Odoo image et bloc de texte

Tibetaanse Yoga, nangpee-yoga, door Ven. Kaloe Rinpochee                                      €12.90(BE) €16.90(NL)                                                    Speciale offerte boek + DVD aan                                      €25.90(BE) €29.90(NL)

Voor vele mensen is Kaloe Rinpochee het authentieke symbool van de levende traditie die het boeddhisme ook in het Westen is geworden. Hij is één van de grootste yogi's van onze tijd. Kaloe Rinpochee heeft deze yoga speciaal voor westerlingen samengesteld: het is een ideale combinatie van eenvoudige lichamelijke oefeningen en een geestelijke training. De Tibetaanse yoga is naar binnen gericht en leidt uiteindelijk tot het begrijpen van de natuur van de geest. 

Het bevat oefeningen over subtiele ademhaling, ontspanning, zelfmassage technieken, ook meditaties over de vergankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid van de ervaring van ruimte en de ervaring van de soliditeit van de aarde, van vorm.

Odoo image et bloc de texte

Toevlucht nemen in de Boeddha, door Lama Karta                                                         11.90€(BE) 15.90€(NL)

Boeddhisme is een inspiratiebron voor veel mensen. Een deel hiervan wil uiteindelijk echt boeddhist worden.

Dit boek vertelt hoe je dat doel kunt bereiken. Een handig en verduidelijkend boekje over de vraag waarom je toevlucht zou nemen en boeddhist worden.

Welke relatie ga je aan, hoe gebeurt dat, vind je een permanente bron van inspiratie?

Deze en andere vragen worden op heldere wijze uiteengezet.

Odoo image et bloc de texte

De weg van het vertrouwen, door Lama Karta                                                                  12.90€(BE) 16.90€(NL)

Mensen die een spirituele weg zoeken, welke die ook is, zullen een duidelijk verband kunnen leggen tussen deze onderrichtingen en hun dagelijks leven. De ethische weg die het Boeddhisme voorstelt is immers pragmatisch: voortdurend de motivatie en de gevolgen van elk van onze daden evalueren en inzien wat precies de oorzaken van geluk en lijden zijn. Daar begint de weg van het vertrouwen.

Oefenen in innerlijke stilte is de volgende opgave: om storende emoties tot rust te brengen moet je de innerlijke demonen met methode en wijsheid weten aan te pakken. Eenmaal voorbij negatieve gewoontes ontstaan een brede en hartelijke gedragslijn en levensvisie. Hierdoor aangemoedigd kom je ertoe het denkbeeldig aspect van de waarneembare werkelijkheid te doorgronden. Getransformeerd en gelouterd door meditatie op de leegte zul je in vrede leven en over een onwrikbaar vertrouwen beschikken in jezelf en in het leven.

In deze praktische gids voor het leven, wordt voorgaande redenering in eenvoudige bewoordingen uitgestippeld door een auteur die bekend staat om de helderheid van zijn uiteenzettingen en raadgevingen. De lezer wordt geboeid door de eenvoud en de zachtheid waarmee de auteur alle facetten van het vertrouwen, tot en met het loslaten van het zelf, uiteenzet. Zo ontdek je tegelijkertijd de kerngedachte van het boeddhisme en krijg je zin om deze kwaliteit te ontwikkelen.