Bericht van Lama Zeupa uit Sikkim / India

Beste vrienden, ,

Zoals u weet maakt de hele wereld moeilijke tijden mee in het kader van deze Covid-19 crisis.  

Het is nu de tijd om ons eensgezind te verenigen. Onze allereerste prioriteit moet naar de gezondheid gaan. De onze, die van onze familieleden en van onze vrienden.  

We moeten lessen trekken uit de verschrikkelijke beproevingen waarmee Italië en China geconfronteerd zijn geweest en die ze nu nog kennen. Paniek is nutteloos, maar we dienen zeker de aanbevelingen van de medische experts en de regering ernstig nemen om zo snel mogelijk de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.  

Uit iedere beproeving zijn lessen te trekken. Deze crisis is geen uitzondering op deze regel. Het is onze taak om daar het positieve uit te puren: in harmonie met de anderen leren leven, voor hen zorgen.. 

Ons basis klooster in Sonada (India) is zonet met een vrijwillige quarantaine begonnen, om zo zichzelf en de anderen te beschermen. Er zullen in die periode geen bezoeken meer toegelaten worden. 

Wat mij betreft ben ik ook in India met mijn familie. Inperkingsmaatregelen vereisen dat ik ter plaatse blijf en weerhouden mij ervan om te reizen, maar dit geeft me voldoende gelegenheid om lokale gemeenschappen te steunen die het zeker nodig zullen hebben.

Als u regelmatig mediteert, zal die praktijk u van groot nut zijn in deze tijden van verplicht thuisblijven. Hij zal u helpen de mentale rust te vinden die nodig is om uw immunitaire systeem te boosten. 

Andere gewoontes en disciplines kunnen u helpen dit doel te bereiken, met name yoga, Qi Gong, een gezonde voeding, enz.  

Persoonlijk beoefen ik, naast mijn dagelijkse sessies meditatie, yoga en pranayama (yogische ademhalingsoefeningen). 

Ik raad u vooral twee soorten meditaties aan. De eerste betreft de meditatie van de innerlijke rust, Shinee. Hij zal u helpen de geest tot rust te brengen zodat de verstrooiingen opklaren. 

De tweede is de Lodjong-meditatie. Hij zal u helpen gevoelens van vriendelijkheid, liefde en mededogen te ontwikkelen. Ik hoop dat u dankzij deze gevoelens uzelf, alsook uw geliefden en de hele wereld zult kunnen helpen.

Ik wens u, vanuit het diepste van mijn hart, mijn steun en mededogen in deze moeilijke tijden te betuigen. U blijft in mijn gebeden en mijn hart. Samen kunnen en zullen we het virus overwinnen.  

Lama Zeupa

Dear friends, 

As you know, the whole world is going through great difficulties with this Covid-19 crisis. 

Now is the time to work together and unite. Our first priority for all must be our health, our own, that of our families and friends. To take care of ourselves and others. 

We have to learn from the terrible ordeals that Italy and China have been and still are facing. We must not panic but we must take seriously the recommendations of medical and government authorities in order to halt the spread of the Coronavirus as quickly as possible. 

In each test, there are lessons to be learned. This crisis is no exception. It's up to us to extract the positive: learn to live in harmony with others, take care of ourselves and them. 

Our Root Monastery Sonada in India has just voluntarily started a self-quarantine to preserve themselves and others. They will no longer receive visitors during this period. 

As far as I am concerned, I am also with my family in India. Containment measures require me to stay here and prevent me from travelling, but this gives me ample opportunity to support local communities who will certainly need it. 

If you are practitioner of meditation, your practice will be of great help to you during this period of confinement. It will help you regain the mental calm that will allow you to boost your immune system. 

Other habits and disciplines can also help you achieve these goals, such as yoga, Qigong, healthy eating, etc. 

Personally, in addition to my daily meditation sessions, I practice yoga and pranayama (yogic breathing exercises). 

I advise you to make use of two meditation methods. The first is the meditation of calm abiding, Chinay. It will help you to pacify your mind in order to clear distractions. 

The second is Lodjong meditation. This will help you generate feelings of kindness, love and compassion. Feelings that will hopefully help yourself, your loved ones and the whole world. 

I want to express to you, from the bottom of my heart, my feelings and my support in this difficult time. You stay in my prayers and in my heart. Together, we can and we will defeat the virus. 

Lama Zeupa