Activités régulières

yeunten ling - pudja - dorje and bell and shastra

Pudja Tara Verte - Lundi & vendredi, 7-8h

Sangyé Menla pudja - Mardi, 7-8h

Pudja Lama de loin - Jeudi, 7-8h

Méditation Silencieuse - Samedi & dimanche, 7-8h

Mahakala & Chenrézi pudja - Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi & dimanche, 18-19h