Activités régulières

yeunten ling - pudja - dorje and bell and shastra


Pudja Tara Verte - Lundi & vendredi, 7-8h

Sangyé Menla pudja - Mardi, 7-8h

Pudja Lama de loin - Jeudi, 7-8h

Méditation Silencieuse - Samedi & dimanche, 7-8h

Mahakala & Chenrézi pudja - Lundi, mardi, jeudi, vendredi & samedi, 18-19h

Amitahba pudja - Dimanche, 18-19h