Brug der wijsheid, Kortrijk

Wekelijkse meditatie

Facebook

Brug der wijsheid, Kortrijk
Brug der Wijsheid is een regionale locatie van Kagyu Yeunten Gyamtso Ling en werd in 2002 door de Stad Kortrijk als culturele vereniging erkend.

Brug der Wijsheid geeft mensen in de regio Kortrijk de kans om kennis te maken met het boeddhisme. Dit kan hen inspireren om inzichten en middelen uit het boeddhisme in praktijk te brengen in hun dagelijks leven.

De vereniging is ook lid van Kohesie, de interlevensbeschouwelijke werkgroep van Kortrijk. Als niet-confessionele levensbeschouwing werken we mee aan het bevorderen van een levensbeschouwelijke dialoog in de regio.

Ze draagt eveneens bij aan de intra-boeddhistische dialoog door occasioneel samen te werken met andere boeddhistische groeperingen in de regio.
 
 

 


 


De ervaring van de voorbije jaren heeft ons geleerd dat de meest vruchtbare activiteit de stille meditatie is. Daarom bieden wij de gelegenheid om wekelijks in groep te mediteren.

Mediteren kan iedereen helpen om wat meer innerlijke rust te ontwikkelen, welke ook zijn of haar levensovertuiging is. U hoeft dus geen lid of boeddhist te zijn om aan de activiteiten deel te nemen.

De meditaties gebeuren op basis van de raadgevingen van Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima, die verbonden zijn aan Kagyu Yeunten Gyamtso Ling.

De sessies staan open voor zowel beginners die willen leren mediteren als voor meer ervaren beoefenaars die graag samen met anderen oefenen. Beginners komen een uurtje vroeger voor een kennismaking en wat uitleg over de methode die gebruikt wordt.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt. Gelieve ten laatste twee dagen vooraf een mail te sturen om uw aanwezigheid aan te kondigen. (zie verder inschrijven voor de eerstkomende meditatie
 
Stille Meditatie


De stille meditatie, eigen aan alle boeddhistische tradities, is erop gericht om de geest tot rust te brengen en te stabiliseren.

Onze geest is meestal uitermate actief en onvoorspelbaar. Allerlei soorten gedachten doorkruisen hem en zetten ons vaak aan tot handelingen waarvan de gevolgen teleurstellend kunnen zijn en een onbehaaglijk gevoel of zelfs lijden kunnen veroorzaken. In het beste geval kennen we een soort welbehagen, dat echter van tijdelijke en veranderlijke aard is. Pas als we onze geest leren temmen, kunnen we een stabiel geluk ervaren dat niet afhankelijk is van externe factoren.

Meditatie gebeurt in eerste instantie op een formele manier, al zittend op een kussen of op een stoel. Geleidelijk zal deze meditatieve ervaring ook doorstromen in ons dagelijks leven. Door regelmatig te oefenen, wordt de geest soepel en krijgen we minder last van storende emoties. Dit laat toe om vanuit een zekere gemoedsrust te handelen tijdens onze dagdagelijkse activiteiten.
Hoe ziet de meditatie-avond eruit?

We mediteren in stilte, zittend op een kussen, bankje of stoel, gedurende drie periodes van 20 minuten. Voorkennis is niet vereist.
We verwachten u 10 minuten voor aanvang en starten stipt om 19u30.

Wie voor het eerst komt, raden we aan de introductiesessie te volgen om 18u30. Dan kunnen we kennismaken en krijgt u meer uitleg over de methode die we gebruiken. Daarna kunt u aansluiten bij de daaropvolgende meditatie­sessie.

Zitkussens en matjes zijn ter plaatse beschikbaar, maar u kan ook uw eigen kussen of bankje meebrengen. Een dekentje is niet noodzakelijk maar wel handig. Ruimzittende kledij is comfortabel.

18u30 introductiesessie (wie voor het eerst komt)

19u30 stille meditatie

20u30 gelegenheid voor vragen, thee en wat napraten

21u00 einde  

Gesuggereerde bijdrage in de kosten = 5 €  

Waar en wanneer?

Wekelijkse meditatie op maandagavond.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen activiteiten.

OC Marke, bovenzaal bib
Hellestraat 6
8510 MARKE-KORTRIJK

Een idee voor uw school of vereniging?


Het is mogelijk om een voordracht over het boeddhisme aan te vragen. U krijgt dan informatie over het leven van de Boeddha, de cycli van zijn onderrichtingen, het boeddhisme vandaag, zijn impact op maatschappij en het belang van mediteren. De lezing duurt ong. 1u met nadien ruimte voor vragen en antwoorden.

Voor bijkomende informatie of een afspraak, gelieve ons te contacteren.Voor meer inlichtingen, contacteer

Chantal Verspaille
0472 52 52 98
brug.der.wijsheid@skynet.be
http://bdw.tibinst.be
www.facebook.com/brugderwijsheid


Zich inschrijven
voor de eerstkomende meditatie

Gelieve een mailtje te sturen naar brug.der.wijsheid@skynet.be, met de volgende gegevens:

  • Naam en voornaam

  • Telefoon of gsm

  • Introductiesessie om 18u30 gewenst ja of nee

  • Aantal personen

U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail.