Een stoepa in het Tibetaans Instituut

 De stoepa van het Tibetaans Instituut werd gebouwd in 1994 overeenkomstig de traditionele regels van de sacrale architectuur. Tcheuten (stoepa in het Sanskriet) betekent letterlijk ‘basis voor offergaven’. De spirituele invloed van een tcheuten is van dien aard dat zowel diegenen die hem eer bewijzen, als zij die hem bouwen of in de nabijheid ervan wonen, de positieve uitwerking ervaren: een bron van geluk en vrede. Een stoepa wordt dan ook gezien als een monument toegewijd aan de vrede in de wereld.

Lama Karta heeft, uit de acht verschillende soorten, de tcheuten gekozen die nog niet bestond in Europa: de stoepa van de duizend lotussen.

In het algemeen wordt het lichaam van de Boeddha weergegeven in beelden, zijn woorden in de teksten en zijn geest in de stoepa’s. De Tibetaanse lama’s hebben de ceremonies geleid die met de bouw van een stoepa gepaard gaan.

• In de grond werden wapens begraven als symbool van de vrede, met de sterke wens dat vrede in de regio en in de wereld moge heersen.

• In het onderstuk van het gebouw werd een mandala geplaatst: een symbolische voorstelling van het universum.

• Op het niveau van de leeuwentroon bevindt zich een hele voorraad voorwerpen en kostbare objecten met een symbolische waarde, die de hele wereld tevreden kunnen stellen en gelukkig maken: vazen met edelgesteenten, afbeeldingen van de voorspoedige tekens, daarbij een provisie van basisvoedingsmiddelen en een mandala.

• In de vaas van de stoepa werden verscheidene teksten en recipiënten met kostbare materialen en medicijnen uit oa. India, Tibet, Indonesië geplaats, die waarden vertegenwoordigen zoals wijsheid, discipline en methode.

Een brochure met meer informatie over de symbolische betekenis van een stoepa, ligt ter inzage in de bibliotheek.