Lidmaatschap
Kagyu Yeunten Gyamtso Ling

Yeunten Ling Huy – Tibetaans Instituut Schoten – Nalanda Brussel 


Waarom is het zo belangrijk om lid te worden of te blijven van onze drie Instituten?

Kagyu Yeunten Gyamtso Ling is de overkoepelende naam voor Yeunten Ling in Huy, het Tibetaans Instituut in Schoten en Nalanda in Brussel.
De werking van deze instituten is gebaseerd op de toewijding en betrokkenheid van eenieder.
Velen van jullie hebben rust en innerlijke kracht herwonnen door de tempeldeur in een van onze dharma centra open te duwen.
We hebben jullie nodig om stand te houden ondanks de moeilijke tijden die we allemaal doormaken. Jouw lidmaatschapsbijdrage is hierbij erg belangrijk.
Vanaf het jaar 2022 vragen wij jullie allemaal om je contributie in orde te brengen.
De bijdrage dekt telkens het lopende kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december, ongeacht de datum van betaling.
Als lid profiteert u van jaarlijkse prijzen die berekend zijn enkel om onze bedrijfskosten te dekken.
Indien je om persoonlijke redenen geen lid wenst te worden, kun je alsnog aan onze programma’s deelnemen. Voor niet-leden geldt er echter wel een verhoging van de prijzen .
Op deze manier help je ons om de kwaliteit en missie van onze dharmacentra te behouden: een plek bieden die de studie, beoefening en verspreiding van boeddhistische waarden bevordert.

We nodigen je uit om te kiezen uit drie soorten lidmaatschap.

De drie lidmaatschappen geven recht op dezelfde voordelen.
Ik wil het functioneren van de drie instituten ondersteunen als:

•            Toetredend Lid: jaarlijkse bijdrage van 40 €
•            Steunend Lid: jaarlijkse bijdrage van 180 € of maandelijks 15 €
•           
Erelid: jaarlijkse bijdrage van 360 € of maandelijks 30 €

Korting voor leden met een laag inkomen

Als je student bent of recht hebt op een vervangingsinkomen, VIPO/OMNIO-status, geniet je van 30% korting op deelname én verblijf. Indien je recht op deze korting hebt, stuur yl.administration@tibinst.org een geldig certificaat dat door de zorgverzekeraar is afgegeven.

Prijsverhoging voor niet-leden

Lidmaatschap is niet vereist om deel te nemen aan onze activiteiten, maar de deelname- en verblijfskosten zullen stijgen met 30% voor niet-leden, ten gevolge van de aanzienlijke stijging van de onkosten in het algemeen. Deze verhoging vindt plaats vanaf 1 maart 2022.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap is één kalenderjaar geldig, van januari tot december. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld in juli toetredend lid wordt, betaal je de volledige contributie van 40 € voor de periode tot 31 december.

Betalingsmethode

Gelieve te betalen via onderstaande linken. Volg de instructies en je ledenstatus wordt automatisch bijgewerkt in onze database.

•            Toetredend Lid: jaarlijkse bijdrage van 40 €
•            Steunend Lid: jaarlijkse bijdrage van 180 € of maandelijks 15 €
•           
Erelid: jaarlijkse bijdrage van 360 € of maandelijks 30 €

Dank

Onze dank voor je begrip en vertrouwen.