Schenkingen en legaten

 


Wat is een schenking?

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde en waarbij de begiftigde dit goed aanvaardt.

Wat is een legaat?

Een legaat is een duidelijk omschreven goed of geldbedrag dat iemand aan een andere persoon nalaat.

Het kan gaan om geld, waardepapieren, vastgoed, meubelen, kunstvoorwerpen, een levensverzekering.

Een legaat wordt vastgelegd in een testament of codicil.

Een legaat is slechts geldig na de dood van de erflater en kan alleen uitgevoerd worden door een testament of wettelijke akte. Vanzelfsprekend kan een testament op elk moment herroepen worden.

Het Tibetaans Instituut is gerechtigd legaten te accepteren onder fiscaal gunstige voorwaarden, zodat meer dan 90% van uw legaat reëel overblijft. Voor uitgebreide informatie zie  DE GIDS voor GIFTEN & LEGATEN.
   
Uitgebreide informatie : zie https://www.dons-legs.be - https://www.giften-legaten.be


Contact

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met info@tibinst.org.