Meditatie

Mediteren kan in onze centra op twee manieren: Tijdens de weekends of retraites die door onze lama’s worden begeleid of tijdens de stille meditaties die op geregelde tijdstippen in onze andere centra worden aangeboden.

Het fundament van de meditatiepraktijk is in onze centra de shinee of de kalmtemeditatie. Hier leren we de geest tot rust te brengen en op éénpuntige wijze te concentreren. Aan het begin van elke training worden telkens opnieuw de aandachtspunten voor de positionering van het lichaam behandeld en vervolgens leren de deelnemers de geest te plaatsen. Hierbij maken we gebruik van externe steunpunten, zoals een object voor ons in de ruimte of interne steunpunten zoals de mentale representatie van een Boeddhabeeld. We leren onze geest te plaatsen op de ademhaling en verschillende varianten daarvan, en tenslotte in een gevorderd stadium laten we de geest rusten in de spontane manier waarop hij zich aandient. Diverse stijlen en varianten van deze kalmtemeditatie komen aan bod, zodat de beoefenaar de kans krijgt om de oefening te kiezen die hem het best past en zich daar dan ook in te verdiepen.

Alle stadia van de meditatieve absorptie komen aan bod. De obstakels die u tijdens uw beoefening telkens weer ontmoet, zoals loomheid, slaperigheid, opgejaagd zijn en afgeleid, worden geïdentificeerd en er worden krachtige remedies aangeboden om deze te overwinnen. De geleide meditaties worden opgedeeld in korte sessies met precieze instructies. 

Met een kalme geest als basis, kan de beoefenaar zich verdiepen in de analytische meditatie. Hier gaan we onderzoeken wat er zich in onze geest van moment tot moment afspeelt waardoor we inzicht ontwikkelen in de manier waarop onze geest functioneert.

Al wat bestaat, zowel in samsara als in nirwana, gebeurt in de geest. Alle grote yogi’s geven dan ook de raad om alles wat we waarnemen en denken grondig te onderzoeken: Waar komen onze gedachten vandaan? Waar verblijven ze? Waar gaan ze naartoe? Van nature is de geest helder en licht. Discursieve gedachten verbergen de oorspronkelijke lichtheid van onze geest. 

Dagelijkse praktijksessies leren ons om de geest in een ongekunstelde en onverstrooide toestand te plaatsen.


Het onderricht van de Mahamudra vormt het kroonjuweel van de meditatietraining.

Het Grote Zegel of de mahamudra is de essentie van al de boeddhistische onderrichtingen: ze omvat basis, weg en doel. Het staat voor de realisatie van de ware natuur van de geest en de fenomenen, van de dingen zoals ze zijn. Het grote zegel verwijst zowel naar de opeenvolgende meditatieoefeningen, als naar de ontwaakte toestand van de verlichting zelf waartoe ze leiden. Het wordt voornamelijk in de Kagyüschool onderwezen en leidt tot een directe ervaring van de geest.


Mediteren in Yeunten Ling, de visie van onze lama’s op het meditatietraject in Yeunten Ling.

Mediteren in Yeunten Ling gebeurt trapsgewijs. De ene fase volgt logischerwijs uit de andere.

Voor wie voor het eerst met het boeddhisme en de boeddhistische meditatie in aanraking komt, is het aanbevolen om aan te sluiten bij de 5 shinee weekends die doorheen het jaar worden aangeboden. Tijdens deze weekends maakt u kennis met de verschillende methodieken van de kalmtemeditatie en kan u de weldaden van mediteren al dan niet zelf ervaren. Shinee – of de kalmtemeditatie – is in onze dharmacentra de basis van de meditatiepraktijk: hier leren we de geest tot rust brengen en concentreren. De zomerretraite onder begeleiding van Lama Tashi Nyima vormt een mooi sluitstuk van deze cyclus van 5 shinee weekends.

Traditioneel houden we in de zomer twee langeduurretraites. De zomerretraite onder leiding van Lama Tashi Nyima vindt plaats in de eerste helft van juli: hij neemt ons mee door de verschillende niveaus van boeddhistische meditatie op een grondige en methodische manier. Rustige meditatie (shinee), analytische meditatie (lakhtong) en de Grootzegelmeditatie (mahamudra) zullen achtereenvolgens worden uitgelegd en beoefend. De eerste zomerretraite werd in 1999 geleid door Lama Tashi Nyima.

Voor wie al een zekere basis heeft bereikt in de kalmte meditatie is er vervolgens de shineeretraite. Hier beoefenen we een week lang samen de shinee in volledige stilte, na een korte recapitulatie van de instructies.

Een lakhtongretraite: we beoefenen analytische meditatie gedurende een week. Deze retraite is ook voor mensen die voldoende bekend zijn met de beoefening van shinee.

Waarom bieden we in Yeunten Ling een dergelijk  intens zomertraject aan? Hoewel het uitermate heilzaam is om de meditatie als dagelijkse beoefening duurzaam in te schrijven in ons leven, komen wij er vaak niet toe wegens tijdsgebrek of dagelijkse beslommeringen. Soms lukt het voor een zekere periode, maar na een tijd zijn we geneigd deze goede gewoonte weer op te geven, vooral als we met obstakels te maken krijgen. Deze intensieve zomerweken bieden de gelegenheid om in groep de kostbare beoefening van de meditatie  te ervaren, te delen en mekaar aan te moedigen in de volharding.

Voor wie het verlangen koestert om gedurende meerdere maanden intens en in afzondering de praktijk diepgaand te beoefenen is er de retraite van 3 maanden. Deze retraite is bedoeld voor zeer regelmatige beoefenaars die een zekere diepgang in de praktijk hebben gerealiseerd en bij voorkeur de voorbereidende praktijken hebben afgerond. De driemaandenretraite is inmiddels aan haar vierde editie toe.