Onze doelstellingen

De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van ieder winstoogmerk: het boeddhisme te onderrichten, voordrachten over het boeddhisme, seminaries, retraites te organiseren, een plaats voor beoefening en onthaal te voorzien, en alle activiteiteten in verband met de erediensten uit te oefenen. Het cultureel en spiritueel patrimonium van het boeddhisme – in het bijzonder de Tibetaanse traditie – geldt als basis om dit doel te bereiken.

De specifieke benadering, inzichten en methodes van het boeddhisme worden eveneens gebruikt om een dialoog op gang te brengen tussen mensen, culturen en zo bij te dragen tot een harmonische samenleving van verdraagzame en bewuste burgers met verantwoordelijkheidszin en een altruïstische instelling. (uitreksel uit de statuten van 2004)