Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Onze instituten bieden een mooie infrastructuur aan, die tegelijkertijd zorgt voor een grote stabiliteit in hun bestaan én die uw verblijf en deelname aan de activiteiten aangenaam maakt. Daarvoor worden grote inspanningen gedaan. Niet alleen op financieel gebied vraagt dit een voortdurende waakzaamheid, maar het vele werk kan ook enkel gebeuren als onze leden en vrijwilligers daaraan een aanzienlijke bijdrage leveren.

Met name in Yeunten Ling ligt het kostenplaatje hoog ! Meer informatie vind u via deze   link

De onderrichtingen worden gegeven door residentiële en bezoekende leraren, soms bijgestaan door een of twee betaalde vertalers. Ook hier kunnen we gelukkig rekenen op veel vrijwilligerswerk. Toch zijn de uitgaven aanzienlijk, met name voor verplaatsingen van leraren en vertalers uit het buitenland. Toch beseffen we allen de uitzonderlijke waarde van het onderricht, de grote rituelen in aanwezigheid van vele lama’s, en willen we deze gewoontes in ere blijven houden, onder meer dank zij uw bijdrage. Ook tijdens de dagelijkse en maandelijkse rituelen is het energieverbruik en het kostenplaatje niet te veronachtzamen.