Doneren met een belangrijk voordeel 

 

Al onze donatie-projecten geven u recht op fiscale aftrek

Yeunten Ling - Gifts - Tax Advantage

Belgiê 

Het Tibetaans Instituut is een instelling die gemachtigd is om kwijtschriften aan de schenkers uit te reiken.

Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift. 

Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift.  

Het kwijtschrift aan de schenker, met het oog op de fiscale aftrek, wordt je ten laatste begin maart van het volgende jaar toegestuurd.

Nederland 

De giften vanuit Nederland vallen onder de ANBI status van het Tibetaans Instituut in Schoten met RSIN/fiscaalnummer 8257.72.126 sinds 19/10/2018.


Onze oprechte dank voor jouw steun aan één of meerdere projecten van jouw keuze met een gift van ten minste € 40.