Privacy en Juridische kennisgeving


Privacy

Kagyu Yeunten Gyamso Ling omvat drie dharmacentra zonder winstoogmerk: Yeunten Ling, Karma Sonam Gyamtso Ling (ook KSGL of Tibetaans Instituut vzw genoemd) en Nalanda, en ook vier plaatselijke locaties. Alle drie vzw's voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die sinds 25 mei 2018 in de Europese Unie van toepassing is.

Onze instituten zijn altijd uiterst voorzichtig geweest met het hanteren van uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon / mobiel nummer) zijn verzameld via uw deelname aan een cursus of event, een bezoek aan een van de centra, een brief of een telefonisch contact.

Deze gegevens worden in onze database strikt vertrouwelijk behandeld en worden nooit bekendgemaakt of doorgegeven aan derden. 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de dienst die u heeft aangevraagd, voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of het fiscaal attest voor giften.

Uw gegevens zijn in goede handen.

U hebt steeds de mogelijkheid deze data te laten verwijderen door ons een brief of email te sturen. 

Juridische kennisgeving

Identiteit van de verkoper

INSTITUT NALANDA ASBL
Rue de l'Orme 50
1030 Schaerbeek 
E-mailadres: nalanda@tibinst.org
Telefoonnummer: +32 (0)2 675 38 05
Ondernemingsnummer:: 0860.390.097

INSTITUT YEUNTEN LING  ASBL
Promenade Saint-Jean l'Agneau 4 
4500 Huy
E-mailadres: yeunten.ling@tibinst.org
Telefoonnummer:+32 (0)85 27 11 88
Ondernemingsnummer: 0431.896.359

Karma Sonam Gyamtso Ling of KSGL of Tibetaans Instituut vzw
33 Kruispadstraat 
2900 Schoten
E-mailadres: tibetaans.instituut@tibinst.org
Telefoonnummer: +32 (0)3 685 09 19
Ondernemingsnummer: 0420.127.685

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met een van onze dharmacentra (Institut Nalanda vzw, Institut Yeunten Ling vzw, Karma Sonam Gyamtso Ling of KSGL of Tibetaans Instituut vzw), hierboven geciteerd, worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.
.

Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Alle transacties met een van onze dharmacentra (Institut Nalanda vzw, Institut Yeunten Ling vzw, Karma Sonam Gyamtso Ling of KSGL of Tibetaans Instituut vzw), hierboven geciteerd, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘vzw’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar met een van onze dharmacentra ( Institut Nalanda vzw, Institut Yeunten Ling vzw, Karma Sonam Gyamtso Ling of KSGL of Tibetaans Instituut vzw ), hierboven geciteerd. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die aankopen of ermee instemmen om te kopen.

Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van met een van onze dharmacentra (Institut Nalanda vzw, Institut Yeunten Ling vzw, Karma Sonam Gyamtso Ling of KSGL of Tibetaans Instituut vzw ).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Bestellingen

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten.

Indien alle voorgaande gegevens zijn ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt. Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server).

Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, Belfius Direct Net, giropay, iDEAL en PayPal.

Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Annuleringsprocedure

De betaling moet ten laatste vijf werkdagen voor het begin van de stage het instituut bereiken.  Wanneer de betalingstermijn verstreken is, dan wordt de boeking geannuleerd wegens niet-betaling en een mail naar de klant gestuurd ter informatie.

De annulering dient schriftelijk (bij voorkeur per email) bevestigd te worden aan het secretariaat van het desbetreffende instituut.

Volledige terugbetaling van het betaalde bedrag voor elke annulatie tot 3 dagen voor het begin van de cursus met een inhouding van € 20 voor de administratiekosten.

De persoon die de dag voor de stage of de dag zelf annuleert, wordt niet terugbetaald omdat dit ons geen tijd laat om de kamer verder te verhuren - behalve annulatie wegens ziekte of een ander geval van overmacht dat aangetoond kan worden met een certificaat. Hier geldt ook de inhouding van  € 20 administratiekosten.

Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de cursus worden niet gecompenseerd.

Prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Reglementering voor afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling.

Om te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen waarin u ons uw klantnummer en het ordernummer meedeelt.

Inhoud

Alle informatie die op onze website is opgenomen of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig aangepast.

Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties op regelmatige basis. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vragen en klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via contact@tibinst.org. We zullen uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken hiervoor gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Uw browser bevestigt dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk op uw scherm.)

Auteursrecht en kopierecht

Alle inhoud van deze website en andere publicaties (digitaal of drukwerk) zijn eigendom of staan onder licentie van een van onze dharmacentra (Institut Nalanda vzw, Institut Yeunten Ling vzw, Karma Sonam Gyamtso Ling of KSGL of Tibetaans Instituut vzw), hierboven geciteerd, of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar van deze publicaties. Reproductie is ten strengste verboden.