Wij hebben uw steun nodig

 

Doneer  

U kunt een donatie  doen door op de knop 'Doneren' te klikken bovenaan de pagina, gebruikmakend van uw bankkaart of uw Creditcard of door verder de klikken op deze link.

Of via bankoverschrijving : 

 
Tibetaans Instituut vzw

IBAN: BE 63 2200 4930 2308 - BIC GEBA BE BB

Donateur 108 euro             

Voor elke gift (van minstens 40 euro per jaar) ontvangt u een fiscaal attest in februari 2020. In België hebt u recht op een belastingvermindering tot 45% van de geschonken som.


Steunactie Donateur 108 euro

Het Instituut kan rekenen op de financiële steun van vele trouwe vrienden en schenkers. Met de middelen die we zo verzamelen lossen we de maandelijkse hypotheek af en financieren we de noodzakelijke infrastructuurwerken. Wilt u ons ook steunen? Iedere gift, hoe klein ook, is meer dan welkom! Wij danken u van harte voor uw steun.


Inspirerende cijfers 

8 x 108 x 108 = 93 312

Een mala telt 108 kralen. Wanneer 8 x 108 personen zich engageren voor 108 euro brengen ze 93.312 euro bij elkaar. Dit bedrag benadert de jaarlijkse som van 100.000 euro die het Instituut afbetaalt aan lopende leningen.

De maandelijke kosten voor de leningen van Yeunten Ling bedragen 8.333 euro: 

  • 5 333 euro voor afbetaling van de grote tempel en logiesgebouwen (tot 2025)

  • 3 000 euro voir afbetaling van de vernieuwde elektrische installatie en het alarmsysteem in het kasteel (tot 2027)

Dankzij uw steun kunnen we dit alles realiseren en onze werking verderzetten.


Word schenker en doneer 108 euro of een bedrag naar uw keuze

Wilt u aansluiten bij deze steunactie? Dat kan met 

  • een eenmalige donatie 

  • een jaarlijkse donatie van 108 euro

  • een maandelijkse donatie van 9 euro

Gelieve u te registreren op de "Donatie" pagina van de website.


Bankgegevens                 

Voor een schenking met fiscaal attest, gebruik deze bankgegevens (enkel van toepassing voor binnenlandse donaties):

Tibetaans Instituut vzw: IBAN: BE63 2200 4930 2308 - BIC: GEBA BE BB 

Ten name van het Tibetaans Instituut te Schoten - Vermelding: Donateur

Voor een schenking sonder fiscal attest en alle buitenlandse schenkingen :

Yeunten Ling asbl: IBAN BE39 2400 2910 1519 – BIC: GEBA BE BB

Ten name van het Instituut Yeunten Ling


Nalanda Instituut asbl: IBAN BE16 0013 9980 4774 - BIC: GEBA BE BB


Giften en legaten

Als u vragen hebt over giften en legaten, neem dan contact op met  lea.vanrompay@tibinst.org


Steunactie infrastructuur

YEUNTEN LING –  ALGEMENE INFRASTRUCTUURPROJECTEN 

Iedereen die ons wil helpen de nodige infrastructuurwerkzaamheden uit te voeren, is uiteraard welkom. Elke persoon kan zijn eigen ritme kiezen, een eenmalige betaling of een maandelijkse doorlopende opdracht.