Tibetaans Instituut

Karma Sonam Gyamtso Ling

Tibetaans Instituut

Bestuursorgaan en statuten 


Ondernemingsnummer: 0420.127.685

De statuten van het Tibetaans Instituut vzw

Administrateurs                                                                                        Functie

M. Doji Bhutia, Chewang, nommé Lama Zeupa                     Spiritueel Directeur 

M. Tashi Nima, Dukpa, nommé Lama Tashi Nyima               Spiritueel Meester

De heer Bolckmans, Karel                                                          Voorzitter

Mevr. Vanrompay, Lea                                                                 Penningmeester

De heer De Herdt, Johan                                                             Secretaris

Mr. Van Roosbroeck, Marcus                                                     Adjunct-Secretaris

M. Cornelissens, Joeri                                                                Adviseur Informatica