Wat is 'dana' ?

Dana is een Pali-woord dat 'vrijgevigheid' betekent.

Als een van de zes paramita's of 'perfecties' is de beoefening van vrijgevigheid een integraal onderdeel van het boeddhistische pad.

Volgens de Boeddha is vrijgevigheid een van de centrale praktijken van een spiritueel leven. In de daad van het geven ontwikkelen we ons vermogen om gehechtheid los te laten, een houding van open delen te cultiveren en de onderlinge verbondenheid van alle wezens te erkennen. Het is de beoefening van dana die de boeddhistische traditie meer dan 2.600 jaar in Azië levend heeft gehouden, waar toegewijde donateurs genereus hebben gegeven om kloosters en retraitecentra op te richten en te zorgen voor leraren en beoefenaars. In onze centra zetten we deze vreugdevolle traditie  voort.

Bij elke cursus en retraite wordt – naast de verblijfskosten en maaltijden - een ‘bijdrage’ verrekend die vooral de algemene organisatiekosten van het instituut betreft. Met name: infrastructuur, energiekosten, onderhoud van het domein van 13 ha en 4 kostelijke gebouwen, vergoeding voor leraren en (sommige) vertalers, verplaatsingskosten, koffie/thee catering de hele dag, enz. Op deze bijdrage in de onkosten is het woord dana eveneens van toepassing. 

Dana bij diverse andere gelegenheden.  Wat is hier de voorgestelde bijdrage?

Je dana-aanbod dient altijd rekening te houden met jouw individuele draagkracht. Er is geen vast bedrag voor dana, maar enkele richtlijnen blijken gewaardeerd te worden door degenen die nieuw zijn in deze traditionele boeddhistische praktijk. Hieronder volgen enkele raadgevingen. 

* Aanvraag van het Amitabha ritueel op zondag om 18u en wensgebeden bij een overlijden: je kunt deze aanvraag bevestigen door je zelf gekozen bijdrage over te schrijven via de bankrekening van het instituut met vermelding ‘Amitabha & datum & naam’.

* Bij uitzonderlijke gelegenheden, zoals het overlijden van een geliefde, een huwelijk, of een andere gelegenheid hangt de dana af van jouw verzoek of verwachtingen. Een voorafgaand overleg met een van de verantwoordelijken van het instituut kan hier helpen.

* Bij een initiatie, meerdaagse retraite of stage wordt aan het einde de gelegenheid geboden om een geldelijke of symbolische dana-offergave aan de leraar aan te bieden samen met een witte sjaal, genaamd khata, die de pure intentie vertegenwoordigt. Dit is evenwel slechts een suggestie en is op geen enkele manier een vereiste.

* Bij individuele retraites en begeleiding kun je een beroep doen op een leraar voor een privéonderricht of een gesprek. Bij het afscheid verleent ook hier het aanbieden van een khata gratie aan het geven van een offergave, evenwel met respect voor je eigen financiële welzijn.