Annuleringsprocedure

•       1.      De betaling moet ten laatste vijf werkdagen voor het begin van de stage het instituut bereiken.  Wanneer de betalingstermijn verstreken is, dan wordt de boeking geannuleerd wegens niet-betaling en een e-mail naar de klant gestuurd ter informatie. 

•       2.      De annulering dient schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) bevestigd te worden aan het secretariaat van het desbetreffende instituut.

•       3.      Het betaalde bedrag wordt volledig terugbetaald voor elke annulatie tot 3 dagen voor het begin van de cursus met een inhouding van € 20 voor de administratiekosten.

•       4.     De persoon die de dag vóór de stage of de dag zelf annuleert, wordt niet terugbetaald omdat dit ons geen tijd laat om de kamer verder te verhuren - behalve annulatie wegens ziekte of een ander geval van overmacht dat aangetoond moet worden met een certificaat. Hier geldt ook de inhouding van  € 20 administratiekosten.


Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de cursus worden niet gecompenseerd.