LAMA KARTA MEMORY 

 Sponsoring voor onderwijs en gezondheid van kinderen, jonge monniken en nonnen in het Himalaya gebied

Lama Karta Memory vzw werd in 2016 opgericht om het werk van Lama Karta, die in 2013 overleed, voort te zetten. Het hooffdoel van de vzw is het ondersteunen van het klooster dat in Sonada werd opgericht door wijlen Eerwaarde Kyabdje Kalu Rinpoche, en sinds 6 jaar ondersteunen we ook het nonnenklooster dat in Katmandu werd opgericht door de Eerwaarde Lama Sherab Gyaltsen Rinpoché.

De VZW biedt : 

A) Maandelijkse of jaarlijkse sponsoring voor een kind tussen 6 en 14 jaar, of voor een tiener tussen 15 en 20 jaar: €27,50 per maand of €330 per jaar.

B) Sponsoring voor nonnen die gevorderde cursussen boeddhistische filosofie volgen in het klooster van de Eerbiedwaardige Lama Sherab Gyaltsen in Katmandu (Nepal): €27,50 per maand of €330 per jaar.

C) Beschermheerschap van een meisje van 8 tot 20 jaar oud die leeft en studeert in een TCV (Tibetan Children Village) in Dharamsala, India: 30€ per maand of 360 € per jaar.

D) Vrije bijdrage

De VZW staat onder bescherming van Lama Tashi Nyima, boeddhistisch leraar en mededirecteur van het Yeunten Ling Instituut, 4500 Hoei Belgique

Contact:    Philippine van Zuylen

Maatschappelijke zetel: 50 rue de l’Orme 1030 Bruxelles - Tlf. 00 32 488 207 687 - e-mail:  philippine.vz@gmail.com
Bankrekening: op naam van 'Lama Karta Memory asbl' -  IBAN : BE75001729447251 - BIC : GEBABEBB

Gelieve op het overschrijvingsformulier, in de communicatie, de gekozen optie aan te duiden.


Sonada klooster, SAMDRUB DARJAY CHOLING


1-     Huidige situatie 

Verdeling :

Het klooster bestaat in totaal uit 130 personen. Onze vereniging ondersteunt het onderwijs van 37 kinderen, 6 leraren en de filosofische hogeschoolgroep (Shedra).  

     a) Het team

De uitstekende relatie met het managementteam, bestaande uit 3 senior Lama's, gaat door en wordt verder versterkt door de zeer positieve samenwerking en uitwisselingen tussen de leraren en de verantwoordelijken voor de kinderen enerzijds, en die van de Mirik en Rumtek kloosters anderzijds.

De actieve en transparante communicatie tussen de 12 senior lama's die de dagelijkse leiding hebben over het klooster (eten, koken, onderhoud van de gebouwen) gaf ons een zeer goede indruk.

Het managementteam heeft er een gewoonte van gemaakt om elke maand te delegeren en informatie te delen met de bredere groep.

We stelden vast dat de kinderen in goede gezondheid waren en dat ze blij zijn om in het klooster te verblijven.

b) L' éducation:

Sonada klooster : 

37 kinderen gesponsord door Lama Karta Memory in 3 groepen: grote middensectie (26 pre-tieners en tieners), jongeren van 6 tot 10 jaar (9 kinderen van 6-10 jaar) en de Shedra (Hoger Filosofisch College): 9 studenten. Totaal 44 jongeren en kinderen.

Het klooster heeft een afdeling opgericht voor jonge monniken die de Sambotha school in Sonada, waar ze 4 jaar hebben doorgebracht, hebben verlaten.

Deze groep bestaat uit 26 pre-tieners en tieners die Nepalees spreken.

De VZW Lama Karta Memory betaalt het salaris van een externe leraar die hen les komt geven in Tibetaans, grammatica en Engels.

- Opnieuw ging in maart 2024 een retraite van 3 jaar en 3 maanden van start. Deze retraite wordt geleid door de Eerwaarde Lama Tshering.

De groep jonge kinderen (6 ½ tot 9 jaar) wordt elke dag begeleid door 2 leraren (Lama's) die ervoor zorgen dat de kinderen 's ochtends op tijd opstaan om de Tempelklassen en rituelen, en daarna de algemene Tibetaanse en Engelse lessen bij te wonen. Zij zorgen ervoor dat ze er allemaal netjes uitzien en zichzelf goed verzorgen, en dat ze taken uitvoeren zoals het vullen van de schalen op het altaar, het aansteken van de kaarsen, het verzorgen van de tempel, etc.

De oudere studenten zorgen voor groepjes van 3-4 jongere kinderen door hen hun lessen te laten opzeggen, wat een uitstekende manier is om wederzijdse hulp en verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de jongere kinderen te ontwikkelen. Het maakt het ook makkeliker voor hen om de lesstof te onthouden.

De 2 jongste monnikjes van 2023 ... Ze maken nog steeds deel uit van de 'jongere kinderen' onder begeleiding van de 'opvoeders'.

De Shedra groep, Filosofisch Dharma College

Le Khenpo n'a rien perdu de son enthousiasme dans l'enseignement du Dharma de Bouddha aux jeunes et aux adolescents.

De khenpo's die lesgeven in het klooster, zijn uiterst welwillend en hun lesmethode bestaat er voornamelijk uit om de jonge monniken de smaak van kennis bij te brengen. Wanneer het debat inhoudelijk moeilijk wordt, lichten hun gezichten op en hangen ze aan de lippen van de debatteerders, alsof ze naar een spannende western kijken, wat een echt gevoel van competitie onder de jongeren creëert.

Als een jongere in het debat op de grens van zijn begrip stuit, grijpen de khenpo's in en sturen hen zodanig aan waardoor ze het nodige inzicht krijgen en hun eigen limiet oversteigen.


Het debat:

                                    

        

C)  de infrastructuur

- Het klooster is opnieuw geschilderd in een rood-bordeau kleur, zoals in Tibet.        

- De toiletten bij de ingang van het klooster zijn eindelijk prachtig gerenoveerd !   

    

 De indeling van het gebouw waarin de kinderklassen worden gehouden dient zijn doel perfect. Studenten van het filosofisch college (Shedra) en tieners bezetten een dozijn kamers die direct naar buiten openen. Er zijn ook verschillende kamers in het gebouw, met minstens 2 jongeren per kamer.


 Het is niettegenstaande duidelijk, dat er nog steeds accomodatie voor studenten, en klaslokalen voor het onderwijs, ontbreekt in het klooster.

Oktober 2023 : Bezoek van vertegenwoordigers van Lama Karta Memory vzw: 
Lama Tashi Nyima, Mevr Philippine van Zuylen, Mr Vincent Breuls

Aankopen ter plaatse gedaan met de lama's die de verantwoordelijkheid hebben over het klooster :                                      
Décathlon : winterbenodigdheden: mutsen, sokken, badlakens (Totaal : €451,1) Boekhandel : - potloden, tekenblokken, en ook gezelschapspelen voor de kinderen om de lange vochtige periodes te overbruggen, tijdens de moesson en de winter. (Totaal : €76,16)

Printer voor leraren en studenten van de Shedra: €150

Markt : individuele plooi-tafels (€350)                                   

Totaal : 1027,26€  

                                                                                          

Creatieve namiddag rond het stripverhaal 'Kuifje in Tibet' 2017 tot op heden : de jongeren die in het klooster wonen, voetballen elk weekend. Ze organiseren zelfs wedstrijden en een kampioenschap tussen teams.

 KARMA NGEDRUB OSEL CHOEKHORLING nonnenklooster

Huidige situatie 

Dit tweede bezoek ter plaatse door de vzw Lama Karta Memory, bevestigde de uitstekende eerste indruk die Marcus VR had gemaakt tijdens zijn bezoek begin 2023. De kinderen verkeren in goede gezondheid, hoewel ze het moeilijk hebben als gevolg van de vroege scheiding van hun ouders of voogden.

Indeling:

- 37 jonge nonnen studeren basis boeddhisme, Engels, Nepalees en wiskunde

- 15 nonnen in de hogere cyclus van filosofische studies (duur 9 jaar)

- 10 nonnen onderwijzeressen die verblijven in het klooster, 4 lekenleraren die niet in het klooster verblijven

- 12 nonnen in het retraitecentrum

- 30 volwassen nonnen die de retraite van 3 jaar en 3 maanden volbracht hebben, verzorgen ceremonies voor mensen buiten het klooster ter gelegenheid van geboortes, sterfgevallen, e.a.

De jongeren worden dagelijks verdeeld in 3 groepen, met een mix van leeftijden, waardoor de oudere nonnen verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen en de jongeren zelfstandiger worden.

Het management- en supervisieteam is dynamisch, gastvrij en interactief. Ze hebben een goed begrip van hun project en lijken competent in zowel het lesgeven als het management.

De gebouwen en faciliteiten zijn schoon en de omgeving biedt een oase van rust, weg van de drukte van de verschillende voertuigen in de stad Kathmandu.

Het nonnenklooster maakt deel uit van de kloosters van de Eerwaarde Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche. Het ontvangt materiële steun van het Manang Comité.
De gemeenschap neemt deel aan het spirituele programma door aanwezig te zijn in de Manang tempel tijdens de grote pujas met de monniken en lama's.De studies :

We woonden de jaarlijkse schriftelijke examens bij en ontdekten ook dat de lesgevende nonnen de jongeren helpen om de schriftelijke vragen te begrijpen. Geen competitie om de beste te zijn!


De etraites van 3 jaren en 3 maanden worden geleid door Anila Tseundru Sangmo

De gebouwen :

Door het huidige succes ontvangt het klooster steeds meer verzoeken om jonge meisjes te verwelkomen, voornamelijk afkomstig uit regio's ver van het klooster. Daarom werken ze aan een uitbreidingsproject met de bouw van 4 klaslokalen en een administratief lokaal. Een ingenieur is momenteel de plannen aan het definiëren en de kosten aan het inschatten.

We doen een oproep voor donaties om het groeiende aantal jonge meisjes te sponsoren en het nieuwe gebouw te helpen financieren.