Amitabha en Dewatchen rituelen voor de overledenen

Yeunten Ling - Amitabha - Poudja - Dewatchen

Op het moment van overlijden, voeren we gewoonlijk het Amitabha-ritueel uit.  

Als u wilt, kunt u dit ritueel opdragen aan een familielid, een vriend of een andere persoon die onlangs is overleden, of zelfs aan uw huisdier. Het is echter belangrijk dat u dit onmiddellijk na het overlijden doet of op de 49e dag. Na deze periode heeft de overledene het reïncarnatieproces voltooid. Vanaf de 49e dag is het daarom belangrijk om te vermijden de aandacht op de overledene te richten, maar om hem of haar aan te moedigen in zijn of haar nieuwe incarnatie. 

Als u een Amitabha-ritueel aan uw overledene wilt opdragen, stuur dit dan zo spoedig mogelijk - en in ieder geval vóór de 45e dag (dat geeft ons tijd om het ritueel te organiseren)  –  naar  yeunten.ling@tibinst.org :

De naam en voornaam van de overledene,

De geboorte- en overlijdensdata van de persoon in kwestie,

Indien mogelijk, een foto die de Lama tijdens het ritueel op het altaar zal plaatsen. Deze foto wordt u niet terugbezorgd : hij wordt in het Instituut bewaard tot de volgende Karling Shitro-ceremonie (eind juni). Bij deze gelegenheid worden de foto's van de overledenen van het voorgaande jaar opnieuw op het altaar in de tempel geplaatst en vervolgens gecremeerd. 

De voor het ritueel gekozen datum (onmiddellijk na het overlijden of op de 49e dag).  Het ritueel vindt altijd om 18u00 plaats.

Het aantal mensen dat zal deelnemen aan het ritueel.

Het doneren van een dana  - een bijdrage - wordt beschouwd als een bron van verdienste. Gelieve uw bijdrage te storten op rekeningnummer BE39 2400 2910 1519 van het Tibetaans Instituut, met de vermelding "Amitabha voor Naam van de overledene".

Gelieve geen verzoeken voor rituelen of foto's te sturen na de 49ste dag na het overlijden. Ze zullen niet worden verwerkt.