Project She Yün

 

She Yün


She Yün Belgium

She Yün steunt kinderen uit Sikkim in hun schooltraject

She Yün betekent « opleiding » in het Tibetaans.

She Yün is een vrijwilligersorganisatie rond Lama Zeupa, die kinderen uit Sikkim in hun schooltraject steunt.

Deze organisatie bestaat uit twee vleugels : She Yün in België en She Yün in Sikkim.

Sinds meer dan drie jaar stort de Belgische vzw She Yün het nodige geld om de schoolkosten van kinderen uit Sikkim te dekken. Zonder onze steun zouden deze kinderen niet naar school gaan. She Yün in Sikkim zorgt voor de praktische aspecten ter plaatse.

She Yün Belgium 

Een wederzijds engagement op lange termijn


De steun die de Belgische vleugel van She Yün aan deze kinderen biedt – eerst waren het er tien, nu zijn ze met twaalf – is een steun op lange termijn : we wensen hen te begeleiden tot het einde van hun middelbare studies. Maar ook hun families engageren zich om de kinderen te steunen in hun schooltraject.


Het hart en de longen van She Yün in België, dat zijn de donateurs. Zonder de individuele giften zouden we niets kunnen bereiken. Al het geld dat we inzamelen, storten we bijna integraal door naar She Yün in Sikkim.


We organiseren ook ieder jaar een benefietmaaltijd en verkopen wierook.

She Yün in Sikkim


De nodige stappen zijn ondernomen om de zuster-vzw in Sikkim officieel op te richten : de Sikkimese vleugel van She Yün is onze ogen, onze armen en benen.


De taken van She Yün in Sikkim zijn omvangrijk : de kinderen en hun families ontmoeten om hun motivatie te peilen, vooraleer ze eventueel in ons programma te integreren, hun schoolresultaten in het oog houden, de facturen (school en internaat) betalen, lokale producten selecteren die we in België zouden kunnen verkopen, enz.


Diki, de lokale verantwoordelijke van She Yün in Sikkim, stuurt ons regelmatig nieuws van de kinderen.

She Yün Belgium
She Yün Belgium 

Toekomstplannen


Lama Zeupa heeft ons een ambitieus plan voorgelegd : het bouwen van een eigen school in de buurt van Sonada. Deze basisschool natuurlijk de Indiase eindtermen respecteren, maar ook speciaal veel aandacht bieden aan de kwaliteit van de omkadering en begeleiding van de kinderen en aan de buitenschoolse activiteiten die hen geboden zullen worden. De jonge monniken van het klooster zullen tijdens de schooldag met hen de normale lessen volgen. Daarnaast zullen de kinderen die we vandaag steunen, op hun huidige Demazong-school verder blijven studeren.


De ambitie van dit hele project is kansarme kinderen toegang te bieden tot een onderwijs van kwaliteit, zonder etnisch, sociaal of gender- onderscheid.


Dit nieuwe project betekent helemaal niet dat we de kinderen laten vallen, die we vandaag in Sikkim helpen. Dit programma blijft gewoon doorgaan.

“She Yün betekent ook goed nieuws voor mijn belastingen !”

 

De Belgische vleugel van She Yün is erkend als instelling die gemachtigd is om kwijtschriften uit te reiken voor giften die recht geven op een belastingvermindering bij de schenker.

Om het duidelijker te formuleren : als U She Yün €40 of meer schenkt, dan hebt U recht op een belastingvermindering die correspondeert met 30% van de geschonken som.

Goed nieuws voor al onze donateurs : onze aanvraag voor de verlenging werd onlangs goedgekeurd en de huidige erkenning geldt voor de giften tot in 2021.

 

Wenst U lid te worden van onze vzw ? 


Stuur een e-mail naar Vincent Fourie (vincent.fourie@skynet.be)


Wenst U ons financieel te helpen ?


U kunt gewoon geld storten op naam van SHE YÜN asbl  (BE88 0688 9965 7041)


Alle hulp is welkom.